Gizlilik Politaksi

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Sizinle güvene dayalı işbirliğine itimat ederek, memnuniyetinizin sürekliliğini sağlamak amacındayız. Kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması yönetimi bu sürekliliğin bir parçasıdır. Aşağıda yayınlanan kişisel veri koruma hükümleri ile sizi kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirmeyi önemle dikkate almanızı rica ediyoruz. Kişisel veri koruma hükümlerimiz, MEK Rechtsanwälte web sitesinin Kullanım Şartlarını tamamlamaktadır.

Genel olarak web sitemiz, kişisel veriler vermeden kullanılabilirsiniz. Kişisel verilerin (örneğin ad, adres veya eposta adresi) toplandığı hallerde ise bu mümkün olan her durumda ihtiyarı bazda yapılmaktadır.

Internet üzerinden veri iletiminin (örneğin eposta üzerinden iletişim kurulduğunda) güvenlik anlamında boşluklar oluşabileceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isteriz. Biz takma ad, veri ekonomisi, imha süreleri uygulama ve halihazırda en gelişmiş teknolojileri kullanarak üçüncü tarafların verilerinize izinsiz olarak erişimlerine karşı verilerinizi korumaya çaba sarf ediyoruz. Ancak bu koruyucu önlemlere rağmen üçüncü tarafların kanuna aykırı olarak verileri işlemesi ihtimalini tamamen yok edemeyiz.

Bu web sitesi yalnızca bilgi edinme amaçlı kullanıldığında, MEK- Rchtsanwälte yalnızca web sitesinin görüntülenmesi ve kullanımının sağlanması (bağlantı kurulması), sistem güvenliği ve istikrarı, ağ yapısının teknik yönetimi ve web sitesinin optimizasyonu için teknik olarak gerekli kişisel verileri toplamaktadır.

Bu veri işleme faaliyetine karşı çıkabilirsiniz. Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz.

Bu kişisel bilgiler başka türlü işlenmesine açık rıza vermediğiniz takdirde yukarıda belirtilenler dışında işlemeye tabi tutulmaz.

DSGVO'da verilerin azaltılması ve veri ekonomisi ilkeleri uyarınca biz sadece sizin istediğiniz amaç için gerekli olduğunda, yasal düzenlemeler veya sözleşmeler kapsamında yükümlü olduğumuz durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğunda ve/veya siz ihtiyari olarak bilgilerinizi bizimle paylaştığınızda web sitemizde kişisel bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel veya iş bilgilerinizi (örneğin eposta adresiniz, adınız, adresiniz) girdiğinizde bilgilerinizi açıkça ihtiyari olarak ifşa etmektesiniz.
İletişim ve iş alakalı bilgilerinizi, mevcut veya gelecek iş ilişkileri ile bağlantılı olarak yasal düzenlemelere dayalı bir şekilde işlemekteyiz. Ayrıca, yaptığınız girişler ile, girilen bilgileri sizin belirleyeceğiniz amaç için işlenmesi için verirsiniz. Temin ettiğiniz bilgileri sadece istenen amaç için gerektiği süre boyunca işliyoruz ve amacı yerine getirdikten ya da ilgili saklama süreleri dolduktan sonra imha ediyoruz. Veriler burada belirtilen dışında tarafımızca başka hiçbir amaçla işlenmemektedir. Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz.

1. Genel

1.1 "Kişisel veriler", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerdir; gerçek bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik, bir kimlik numarası için bir tanımlayıcıya, konum verisine, bir çevrimiçi tanımlayıcıya (örneğin bir çerez) atanma yoluyla tanımlanabilir veya bu bireyin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin bir ifadesi olan bir veya daha fazla özel özellikler olarak kabul edilir.

1.2 Md. 13 DSGVO (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği) uyarınca veri işlemlerimizin yasal dayanakları hakkında sizi bilgilendiririz. Veri gizliliği beyanında yasal dayanaklar belirtilmemişse aşağıdakiler geçerlidir: Onayların alınmasının hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent a ve md. 7 DSGVO, edimlerimizin ifasına ve sözleşmeye ilişkin tedbirlerin uygulanmasına ilişkin işlemlerin ve başvuruların cevaplanmasının hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent b DSGVO, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent c DSGVO ve meşru çıkarlarımızın korunmasına ilişkin işlemlerin hukuki dayanağı md. 6 par. 1 ben f DSGVO hükümleridir. İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati önem taşıyan çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda md. 6 par. 1 bent d DSGVO hukuki dayanak olarak geçerlidir.

1.3 Websitemizi ziyarette kişisel veya iş bilgilerinizi (örneğin eposta adresiniz, adınız, adresiniz) girdiğinizde bilgilerinizi açıkça ihtiyari olarak ifşa etmektesiniz.

1.4 Saklama süresi: Verileriniz MEK Rechtsanwälte tarafından belirli amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanmaktadır. Sonunda verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında;
• verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması,
• verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması,
• verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz,
• hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da
• kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız
halinde MEK Rechtsanwälte tarafından silinir.

2. Veri sahibi olarak haklariniz

2.1 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme (15 DSGVO

2.2 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların düzeltme hakkında bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. (16 DSGVO)

2.3 Kişisel verilerinizi imha edilmesini (anonim hale getirme, silme, yok etme) talep edebilirsiniz. Ancak hangi imha yönteminin en uygun olduğu ya da talebiniz zamanında uygulanabilir olup olmadığını biz değerlendirecek ve uygulayacağız; ama her zaman bizden seçilen imha yöntemini neden

2.4 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme

2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

2.6 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

2.7 Yukarida yazan haklarinizi aramak sizin icin ücretsizdir. Sorunlarınızı direk Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, veya Landesdatenschutzbeauftragteye danışabilirsiniz

3. Güvenlik Önlemleri

Tekniğin bilinen durumunun, uygulama maliyetlerinin ve işlemenin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçlarının yanı sıra gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine ilişkin riskin farklı ihtimal ve ciddiyetini göz önünde bulundurarak, md. 32 DSGVO uyarınca riske uygun bir koruma seviyesi sağlamak için uygun teknik önlemleri ve organizasyonel önlemler alıyoruz; önemler özellikle verilere fiziksel erişimi, erişim, giriş, açıklama, kullanılabilirlik ve ayrılıklarını kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini temin etmeyi içerir. Ek olarak veri konusu haklarından, veri silme ve veri güvenlik açığından yararlanmalarını sağlayan prosedürler oluşturduk. Ayrıca kişisel verilerin korunmasını donanım, yazılım ve yöntemlerin geliştirilmesi ve seçimi sırasında teknoloji tasarımı ve veri korumaya uygun ön ayarlar ile veri koruma prensibine uygun olarak dikkate alıyoruz (md. 25 DSGVO).

4. Çerezler"
kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilen küçük dosyalardır. Çerez içinde farklı bilgiler kaydedilebilir. Bir çerez temel olarak bir kullanıcıya (veya çerezin kayıtlı olduğu cihaza) ilişkin bilgileri internet sayfasının ziyareti sırasında veya sonrasında kaydetmek için kullanılır. Geçici çerezler veya "oturum çerezleri" ya da "geçici çerezler", bir kullanıcı bir internet sayfasını terk ettiğinde ve tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir. Bu tür bir çerezde ör. bir online mağazada bir ürün sepetinin içeriği veya oturum açma durumu kaydedilebilir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalan çerezler "sürekli" veya "kalıcı" çerezler olarak adlandırılır. Bu şekilde örneğin kullanıcılar birkaç gün sonra tekrar ziyaret ettiğinde oturum açma durumu kaydedilebilir. Bu tür bir çerezde ayrıca kullanıcının etki alanı ölçümü veya pazarlama amaçları için kullanılan ilgi alanları kaydedilir. Bir "Third-Party-Cookie" olarak, internet sayfasının sorumlusu dışındaki sağlayıcıların çerezleri tanımlanır (aksi takdirde, yalnızca kendi çerezleri ise buna "First-Party Cookies" denir).

• Geçici ve kalıcı çerezler kullanıyoruz ve bunu veri gizliliği beyanımız kapsamında açıklığa kavuşturuyoruz.
• Kullanıcılar çerezlerin bilgisayarlarında saklanmasını istemediklerinde, tarayıcının sistem ayarlarından ilgili seçeneği seçmeleri gerekir. Kaydedilen çerezler tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması bu internet sayfasında fonksiyon kısıtlamalarına neden olabilir.

5. Newsletter
Aşağıdaki bilgiler ile haber bültenimizin yanı sıra başvuru, gönderim ve istatistiksel değerlendirme prosedürleri, ayrıca itiraz hakkınız ile ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Bültenimize abone olmanızla birlikte bunun iletilmesine ve yukarıda açıklanan prosedüre izin vermiş sayılırsınız.Haber bülteni aboneliğinizi dilediğiniz zaman feshedebilir, yani onayınızı iptal edebilirsiniz. Haber bülteni aboneliği iptali ile ilgili linki her haber bülteninin sonunda bulabilirsiniz. Abonelikten çıkan e-posta adreslerini, haber bülteni gönderimi amaçlı silmeden önce, daha önceden verilmiş bir rızayı ispatlayabilmek için meşru menfaatlerimiz temelinde üç yıla kadar saklamaya yetkiliyiz. Bu verilerin işlenmesi, olası haklara karşı bir savunma amacı ile sınırlıdır. Önceki rızanın aynı zamanda onaylanması mümkün olduğunda bireysel bir silme başvurusu her zaman mümkündür. Başarı ölçümünün ayrı olarak geri alınması maalesef mümkün değildir, bu durumda bülten aboneliğinin komple iptal edilmesi gerekir.

5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis übermittelte personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.


6. Websitemiz üzeri bize ulaşım
Bize E-Mail attığınızda veya sayfamızdaki formu doldurduğunuzda yazdıgınız bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu kayıt sadece yazan kişi ile iletişim için kullanılmaktadır. Bilgileriniz üçüncü şahıslara verilmemektedir.

Üçüncü taraf hizmetleri ve içeriklerinin entegrasyonu

7.1 Social Media Linkleri
MEK Rechtsanwälte web sitesi, MEK Rechtsanwälte'nin içeriği üzerinde söz sahibi olmadığı üçüncü web sitelerine linkler içerebilir. Bir linke tıkladıktan sonra MEK Rechtsanwälte'nin sorumluluk alanından çıkmış olursunuz. Bundan sonra verilerinizi işlenmesi MEK Rechtsanwälte'nin etki alanı içinde gerçekleşmez. Bu örnegin Facebook, Twitter ve Google + sayfalarıdır.

7.2 Youtube kullanımı
Sitemizde youtube Videoları olabilir. Youtube, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") bir bölümüdür. Orada gecen gizlilik politikasını www.youtube.com/t/privacy/ den ulaşabilirsiniz. .

8. Veri sorumlusubr
Bu web sitesinin operatörü ve veri koruma açısından bu web sitesinin operatörü ve veri sorumlusu:

MEK-Rechtsanwaelte GbR
Dr. Maier, Engleder & Kollegen GbR
Stadtplatz 12
84478 Waldkraiburg
Telefon: 08638 20 36 55 - 0
Telefax: 08638 20 36 55 - 5
Email: info@mek-rechtsanwaelte.de


Ilgili kisi ye ulasim: info@mek-rechtsanwaelte.de